Verksamhet, Papilly AB (publ)

Papilly – en vändpunkt i kampen mot stress och psykisk ohälsa

Stressrelaterad ohälsa har blivit vår nya folksjukdom. Tillsammans med sömnsvårigheter, nedstämdhet och andra former av psykisk ohälsa slår stressrelaterade besvär idag hårt mot många människor. Stressen är kostsam på många sätt. Vi på Papilly vill ändra på detta genom att ta ett helhetsgrepp i kampen mot stress och psykisk ohälsa. Vår lösning är både banbrytande och effektiv. Med vetenskapliga metoder och avancerade digitala lösningar kan vi hjälpa människor, organisationer och samhälle att fungera bättre.

Först ut bland våra interaktiva tjänster är Stressprogrammet, framtaget för att förebygga och motverka stress, både på och utanför arbetet. Programmet har utvecklats av svenska forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet i samarbete med flera av världens ledande stressforskare.

En helt ny lösning på en av vår tids största utmaningar
Grunden bygger på flera års svensk och internationell forskning. Med stöd i forskning och klinisk erfarenhet har våra experter valt ut de övningar och verktyg som man vet är effektiva och leder till resultat.

Papillys interaktiva program är framtagna för att aktivera användaren och på så sätt skapa förutsättningar till verklig och bestående förändring. Med evidensbaserade och kraftfulla metoder som utgångspunkt har vi utvecklat en avancerad, men samtidigt lättanvänd, digital lösning som hjälper användaren att själv genomföra förändringar. Stressprogrammet kommer att följas av program som riktar in sig på andra vanliga besvär såsom sömnsvårigheter, nedstämdhet, missbruk och ångest.

Adress
Tullvaktsvägen 2
115 56 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2019-04-10 - 2019-05-05
Avstämningsdag
Lista
First North
Värdering
2,8 Mkr
Emissionsbelopp
5,2 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0 kr
Minsta antal att teckna
10000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
103 148 459
Hemsida:
www.papilly.com