Om TecknaEmission

Tecknaemission.se drivs av Axier Equities AB. Tecknaemission.se är ett verktyg som har utvecklats i syfte för att underlätta för bolag att erhålla teckning i sina nyemissioner.

Idéen bygger på att teckning kan ske digitalt, med hjälp av Bank-ID, vilket underlättar emissionshanteringen för emissionsbanken. Teckningsanmälningarna kommer emissionsbanken tillhanda i form av färdiga listor, vilket gör att felfrekvensen minskar samtidigt som det är möjligt att teckna sig direkt, något som ökar teckningsgraden väsentligt.

Kontakta oss
Använd kontaktformuläret eller kontakta Jonas Forsman
Axier Equities AB
Tel 073- 506 33 00
jonas (a) axier.se

 

Senaste 10 nyemissioner