Verksamhet, Gold Town Games AB (publ)

Gold Town Games AB är ett mobilt spelföretag som har ambitionen att släppa världens bästa managerspel inom hockey säsongen 2016 för att senare under 2017 snabbt utveckla en variant för fotboll där den stora marknaden av spelare befinner sig.

Adress
Storgatan 53
931 32 Skellefteå
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2016-05-20 - 2016-06-06
Avstämningsdag
Lista
First North
Värdering
34 Mkr
Emissionsbelopp
11.4 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
6 kr
Minsta antal att teckna
800
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida:
www.goldtowngames.com