Verksamhet, ThreeGates AB (publ)

Three Gates är en svensk spelutvecklare som gör spel för en global marknad. Bolaget avser att genomföra en nyemission och uppta sina aktier till handel under det andra kvartalet 2016.

Three Gates har en attraktiv portfölj av spel under utveckling, med fokus på tre typer av spel med stor global potential. Med hjälp av flexibla och innovativa spelsystem kan spelen anpassas effektivt för lokalisering till nya marknader och integration med flera distributionsplattformar

VARFÖR INVESTERA I THREE GATES AB?

En global växande marknad

Med ett totalt marknadsvärde uppskattat till över 91 miljarder US dollar 2015, är spelmarknaden en av de allra största underhållningsindustrierna. Betydande tillväxt, främst driven av de växande marknaderna för mobilspel, beräknas öka det totala marknadsvärdet
till mer än 113 miljarder US dollar 2018.

Den svenska spelindustrin är välmående, med en aggregerad omsättning som ökade 800 % mellan 2012 och 2014 och en årlig omsättning som närmar sig 1 miljard euro. Det totala värdet av svenska spelutvecklare, inklusive förvärv, var över 2,75 miljarder euro 2014.

Internationellt starkt nätverk

Genom ett brett och starkt nätverk kan Bolaget leverera en portfölj av högkvalitativa spelprodukter för internationell distribution. Bolaget har även möjlighet att snabbt komma ut på den bredare marknaden och via rätt kanaler genom sitt nätverk. Detta skapar konkurrensfördelar gentemot andra utvecklare.

Resurseffektiv organisation

Bolaget har en smal organisation, som främst består av senior teknisk personal och preferensen är att köpa in ytterligare tjänster vid behov och förlita sig på projektanställd personal för att upprätthålla flexibilitet och kostnadskontroll.

Stark ledning med lång erfarenhet av spelindustrin


På basis av mer än 30 års förenad industrierfarenhet och lanseringen av hundratals spel,
har grundaren och VD Don Geyer och rådgivaren och styrelseledamoten Sean Kauppinen
en gedigen erfarenhet och förståelse för spelindustrin. Geyer var programdirektör för den
framgångsrika speldesign-utbildningen på Uppsala Universitet, Campus Gotland, mellan
2005 och 2010 och byggde upp verksamheten från 5 lärare och 70 studenter till 35 lärare
och mer än 500 studenter. Kauppinen är baserad i Scottsdale, Arizona och är en välkänd
affärsutvecklare inom spelindustrin. Han var tidigare Head of International Product PR för
Sony Online Entertainment och PR-chef på Ubisoft. Han har varit anlitad som rådgivare
åt ett stort antal framgångsrika spelstudios och har ett mycket starkt nätverk inom
spelindustrin.


Stark affärsmodell

Three Gates använder en tvåfaldig affärsmodell. Med en starkare finansiell position får
Bolaget möjlighet att egenfinansiera utvecklingen av spel för att maximera intäktsströmmar
och uppsida. Samtidigt kommer delar av portföljen även fortsättningsvis att utvecklas i
partnerskap med förläggare som täcker delar av eller hela utvecklingskostnaden, men
minskar uppsidan. Genom att kombinera de två modellerna kommer Three Gates att
kunna uppnå stabila intäktsströmmar och hantera utvecklingsrisken, samt upprätthålla en
signifikant uppsida i produktportföljen.


Spelportfölj med stor global potential

Three Gates har en attraktiv portfölj av spel under utveckling, med fokus på tre typer
av spel med stor global potential. Med hjälp av flexibla och innovativa spelsystem kan
spelen anpassas effektivt för lokalisering till nya marknader och integration med flera
distributionsplattformar.

Adress
S:t Hansgatan 35
621 56 Visby
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2016-06-01 - 2016-06-21
Avstämningsdag
Lista
efter nyemissionen planerar Bolaget för notering vid svensk MTF-lista
Värdering
34 Mkr
Emissionsbelopp
12 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
35 kr
Minsta antal att teckna
160
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida:
www.threegates.se