Verksamhet, Shortcut Media AB (publ)

Shortcut Media AB grundades 2011 och har sedan dess vuxit från en omsättning på ca 1 Mkr till ca 34 Mkr 2015 pro forma. Tillväxt drivs både organiskt via strukturerade försäljningsinsatser samt genom regelbundna förvärv. I samband med planerad kapitalinjektion samt notering på AktieTorget är Bolagets ambition att öka tillväxten bl.a. genom ytterligare strategiska förvärv samt via geografisk expansion.

Shortcut är en ägarledd mediekoncern som under vuxit från en omsättning på ca 1 Mkr 2011 till ca 34 Mkr 2015 (pro forma). Organisk tillväxt under 2015 uppgick till 44%, pro forma, med en rörelsemarginal före avskrivningar samt jämförelsestörande poster (EBITDA) på 14%, pro forma.


Koncernens tillväxt drivs av en kombination av organisk tillväxt samt förvärv. Sedan 2012 har tre förvärv genomförts. Bolaget genomför just nu en nyemission inför en listning på AktieTorget.

VD-intervju

Företagspresentation

 

Adress
Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2016-05-16 - 2016-06-01
Avstämningsdag
Lista
Aktietorget
Värdering
32.9 Mkr
Emissionsbelopp
8.25 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
5 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida: