Verksamhet, Redwood Pharma (publ)

Redwood Pharma AB (publ) genomför en nyemission inför en listning på AktieTorget. Nyemissionen ska främst finansiera utvecklingen fram till kliniska försök av bolagets produktkandidat RP101, en terapi mot kroniskt torra ögon. Redwood Pharma avser att använda IntelliGel ®, en inlicensierad slow-release drug delivery plattform, i syfte att göra behandlingen mer bekväm för patienterna.

Emissionen kommer vid full teckning tillföra Redwood Pharma 19,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Antalet nyemitterade aktier vid full teckning uppgår till 2 200 000. I samband med erbjudandet har Redwood Pharma mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om totalt 15,9 miljoner kronor, motsvarande 80 % av emissionsbeloppet.

Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.

Redwood Pharma - Sitdown

 Redwood Pharma - på scen

 

Adress
Ringvägen 100 E, 9 trappor
118 60 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2016-05-16 - 2016-05-27
Avstämningsdag
Lista
Aktietorget
Värdering
28.8 Mkr
Emissionsbelopp
19.8 Mkr
Fondkommissionär
Aqurat
Teckningskurs
9 kr
Minsta antal att teckna
750
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida:
www.redwoodpharma.se