Verksamhet, FrontOffice Nordic AB (publ)


FrontOffice tillhandahåller en helhetsservice till företag med tillfälliga finansiella problem med ett fokus på företagsrekonstruktioner. Modellen innefattar rådgivning inom områden såsom entreprenörskap, ekonomistyrning, juridik, marknadsföring och försäljning. FrontOffice har utvecklat en teknisk plattform som identifierar potentiella klienter på ett tidigt stadium. Tidig identifikation i kombination med en allsidig rådgivning har varit nyckelfaktorer till att 65 % av FrontOffice företagsrekonstruktioner har varit framgångsrika, vilket inneburit att 82 företag och 1 018 jobb har räddats på tre år. Den operativa verksamheten bedrivs i första hand genom dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB.

Adress
Jakobs Torg 3
111 52 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2015-11-24 - 2016-02-22
Avstämningsdag
Lista
Onoterad, förbereder listning på NGM Nordic MTF under våren 2016
Värdering
27,5 Mkr
Emissionsbelopp
5,0 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
2 kr
Minsta antal att teckna
1
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida:
www.frontofficenordic.se