Verksamhet, FlexiWaggon AB (publ)

Flexiwaggon har sedan sitt grundande i Östersund juli 2000 haft som vision att revolutionera godstransporter världen över genom att flytta trafik från vägen till järnvägen.

Flexiwaggons huvudsakliga produkt är en järnvägsvagn som lastbilar och andra fordon kan transporteras på. Konceptet att transportera lastbilar via järnvägen kallas för rolling highway och finns redan framgångsrikt etablerat på marknaden i flera länder. Unika lösningar för att smidigt köra av och på, samt generera egen ström som bland annat kan användas för att ladda fordonets batterier under färd, gör Flexiwaggons vagn överlägsen konkurrenternas.

Den första generationens Flexiwaggon byggdes i Sverige 2008. Efter tester av vagnen och feedback från branschen stod det klart att intresset och behovet var stort, men att vagnen krävde vissa justeringar för att sättas i drift. Bolaget blev vilande en period till följd av finanskrisen och har sen dess fokuserat på att utveckla vagnen som bland annat resulterat i en mer effektiv design, lägre produktionskostnader och egen strömförsörjning.

Den andra generationens vagn beräknas vara färdigställd under sommaren 2020 och ska därefter visas upp för internationella samarbetspartners och intressenter.

Just nu bygger Flexiwaggon upp ett samriskbolag i USA tillsammans med sina nordamerikanska partner, med fokus på ett första pilotprojekt i Port of Long Beach i Los Angeles.

Kapitalet från denna emission ska bland annat användas till konstruktion, certifiering och anställning av nyckelpersonal.  

https://www.youtube.com/watch?v=f0FHAQBVIxg

Adress
BOX 298
831 23 Östersund
Likviddag
2020-07-08
Period
2020-05-15 - 2020-06-30
Avstämningsdag
Lista
Ej noterad
Värdering
161 297 220 kr
Emissionsbelopp
10 017 000 kr
Fondkommissionär
FlexiWaggon AB
Teckningskurs
140 kr
Minsta antal att teckna
150
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
71 550
Hemsida:
www.flexiwaggon.se