Verksamhet, WifogHoldingAB

Wifog är en lojalitetsaktör som ger sina medlemmar möjligheten att genom aktivitet och aktiva val ta del av sitt konsumentvärde genom Wifogs poängsystem. Bolaget utvecklar hela tiden möjligheterna för medlemmarna att samla poäng och även möjligheter att använda dem. Nyckeln i Wifogs plattform är att aggregera så stor användarbas som möjligt för att transformera marknadskraften i användarbasen och konvertera detta till konsumentvärde för användarna.

Wifogs emission går inte att teckna digitalt, teckningssedeln finns endast för nedladdning

Adress
Mailbox 155
111 73 Stockholm
Likviddag
Enligt Avräkningsnota
Period
2019-01-30 - 2019-02-13
Avstämningsdag
28 januari 2019
Lista
First North Stockholm
Värdering
Emissionsbelopp
20,7 Mkr
Fondkommissionär
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Teckningskurs
0 kr
Minsta antal att teckna
10000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
259 045 763
Hemsida:
investor.wifog.com