Verksamhet, Transiro AB (publ)

Om Transiro:

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Sedan december 2018 ingår Sindas Informationssystem AB i Transirokoncernen. Sindas har en etablerad marknadsposition i bussbranschen och specialiserar sig på två produktområden: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Adress
Karlavägen 58
114 49 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2019-01-22 - 2019-02-12
Avstämningsdag
18 januari 2019
Lista
NGM Nordic MTF
Värdering
5,46 Mkr
Emissionsbelopp
14,3 Mkr
Fondkommissionär
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Teckningskurs
0 kr
Minsta antal att teckna
2000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
57 465 338
Hemsida:
transiro.com/investor