Verksamhet, StarVault

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.

ÖVERSIKT

Star Vault grundades år 2006 och har idag en erfaren och ändamålsenlig organisation med siktet inställt att erhålla ett positivt kassaflöde från verksamheten på månadsbasis under 2019. Cirka 5 000 betalande spelare i Mortal Online (med uppföljare) är allt som krävs för att nå break-even som exempel.

Med Mortal Online har Star Vault visat att ett litet team över tiden lyckats bygga en spelupplevelse som användarna återkommer till och, inte minst, även betalar för. Kompetensen i teamet, för den sortens spel som Star Vault producerar, bedöms mycket hög och har bevarats genom en sällsynt låg personalomsättning. Med emissionslikviden från föreliggande nyemission avser Bolaget att genomföra en rad försäljningsfrämjande åtgärder. 

Mortal Online använder idag Unreal Engine 3 som spelmotor och är rent visuellt ett ”gammalt” spel. Att uppgradera till Unreal Engine 4 bedöms ge en påtagligt bättre spelupplevelse som matchar konkurrerande titlar med stora användarbaser av spelare. 

I samband med bytet till den nyare spelmotorn planeras även andra justeringar av spelet att göras för att kunna ligga i framkant i spelgenren (”Mortal Online 2”). Även ej ännu lanserade Mortal Royale (spelet är i beta) kommer att gynnas av bytet till Unreal Engine 4 då titlarna delar vissa moduler kopplat till spelmotorn. Trenden inom E-sport har naturligtvis inte gått Star Vault förbi. Särskilt Mortal Royale bedöms relativt enkelt kunna anpassas till att fungera som en E-sport titel.

PÅGÅENDE PROJEKT

MORTAL ONLINE

Star Vaults första speltitel. MMORPG-spelet Mortal Online i medeltidsmiljö, lanserades 2010 och har, med facit i hand, framför allt varit en fantastisk bas för teamet att förstå alla nyanser av spelgenren och samtidigt kunna skapa ett aktivt community av spelare.

MORTAL ONLINE 2

Med Mortal Online 2 skall Mortal Online trimmas och finjusteras för att kunna bli den succé Star Vault kämpat under alla år för att kunna skapa. Ny spelmotor i Unreal Engine 4 och vissa för genren logiska förändringar för att skapa en modern spelupplevelse som spelarna gärna
återkommer till, om och om igen, är prio på agendan.

MORTAL ROYALE

Mortal Royale är ett s k ”battle royale”-spel som utspelas i medeltidsmiljö. Spelet är ”early access” på Steam och är därmed i beta. Spelet delar vissa komponenter med Mortal Online och bedöms enkelt kunna anpassas för att fungera som en eSport-titel.

KITTEN’D

Spelet Kitten'd, som i princip är färdigställt för PC VR, har erhållit mycket goda användarbetyg under pågående beta-period. Spelet anpassas nu till att kunna fungera på Sonys spelplattform PS4 och planeras därefter kostnadseffektivt göras tillgängligt för mobila enheter.

SPELMARKNADEN

Den globala digitala spelmarknaden bedömdes vara värd ca 135 miljarder dollar 2018 och förväntas växa till att vara värd ca 180 miljarder dollar 2021.

Mobila plattformar står för den största tillväxten och beräknas utgöra strax över 50 % av marknaden 2018. Enskilda marknader domineras av Kina och

USA som stod för ca 34,4 respektive 31,5 miljarder dollar under 2018. (Källa: NewZoo)

Adress
Drottninggatan 38
211 41 MALMÖ
Likviddag
Enligt Avräkningsnota
Period
2019-02-19 - 2019-03-05
Avstämningsdag
15 februari 2019
Lista
Spotlight
Värdering
4,2 Mkr
Emissionsbelopp
8,4 Mkr
Fondkommissionär
Aktieinvest FK AB
Teckningskurs
0 kr
Minsta antal att teckna
10000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
140 127 180
Hemsida:
www.starvault.se/