Verksamhet, Raytelligence
Adress
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-11-01 - 2018-11-23
Avstämningsdag
Lista
Bolaget har godkänts för listning på NGM Nordic MTF
Värdering
50 Mkr
Emissionsbelopp
10 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
7.0500 kr
Minsta antal att teckna
700
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
0
Hemsida:
www.raytelligence.com