Verksamhet, Raybased AB

Kort om Raybased

Raybased gör fastigheter SMARTA, enkelt och kostnadseffektivt! Istället för att dra kilometervis med kabel och göra dyra genomföringar så arbetar Raybased trådlöst. 

Raybaseds system gör det möjligt att övervaka, styra och optimera fastighetsfunktioner såsom  ventilation, belysning, värme, kyla, säkerhetssystem med flera. Raybaseds system förenklar vardagen för fastighetsägare och nyttjare samt öppnar upp oändliga möjligheter för styrning, mätning och energioptimering i fastigheter.

Med Raybaseds system uppfylls fyra viktiga behov:
1. Ett bättre inomhusklimat som ökar hyresgästens trivsel och produktivitet.
2. Minskad energiförbrukning
3. Minskade CO2 utsläpp
4. Minskade kostnader för fastighetsskötsel och underhåll
Minskade kostnader och nöjda hyresgäster leder till ökad lönsamhet genom att det så kallade driftsnettot för fastigheten ökar. Om driftsnettot ökar med en krona så ökar fastighetsvärdet med ca 20 – 25 kronor. Raybased skapar värde för både fastighetsägaren och hyresgästen samtidigt som utsläppen av CO2 minskar.

Emissionens bakgrund och motiv

Enlig EU’s nya byggnadsdirektiv skall att ALLA byggnader som byggs från 31/12, 2020 vara “nearly zero energy buildings” samt att alla befintliga byggnader inom EU skall “de-karboniseras”, dvs att de skall energieffektiviseras kraftigt för att minska utsläppen av CO2. I dagsläget så står befintliga fastigheter för 40% av EUs totala energianvändning och för ca 38% av EUs totala CO2 utsläpp. 

Raybased levererar de lösningar som föreskrivs i EUs nya byggnadsdirektiv, enkelt och kostnadseffektivt!

Vi människor behöver SMARTA byggnader. Inte bara i Norden, utan i hela världen. Det handlar inte bara om komfort, produktivitet och ekonomi, utan det är kanske den viktigaste komponenten för en fossilfri värld, helt i paritet med förnyelsebar energi och hållbara transporter. Marknaden för SMARTA byggnader växer och kommer att explodera. Raybased levererar SMARTA byggnader, Enkelt! 

Raybased är inne i ett expansivt skede och för dialoger med ett flertal stora aktörer på fastighetsmarknaden. För att snabba på denna expansion har bolagets styrelse beslutat om nyemission.

Adress
A Odhners gata 41
421 30 Västra Frölunda Göteborg
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2019-02-08 - 2019-02-20
Avstämningsdag
1 februari 2019
Lista
Spotlight
Värdering
Emissionsbelopp
24,6 MSEK
Fondkommissionär
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Teckningskurs
1 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
13 641 837
Hemsida:
www.raybased.com