Verksamhet, Hotel Insider

Pitchdeck

Hotel Insider är en disruptiv internationellt skalbar hotellbokningstjänst, där kunden (privatpersoner eller företag) erbjuds bästa prisgaranti med efterföljande ”cashback” vilket innebär att kunden får 8-20 % rabatt som kontant återbetalning efter hotellvistelsen. Hotel Insider vänder sig till privatpersoner och företag i Sverige såväl som internationellt. Hotel Insider har redan från start planerat för en internationell lansering och har således skapats för att enkelt kunna skalas upp och betjäna ett stort antal marknader i olika länder.

Bolaget, vars verksamhet är baserad i London under det brittiska Bolaget Hotel Insider PLC, har i dag 20 anställda. Utöver kontoret i London, där ledning sitter, har Bolaget kontor i Barcelona där utvecklings- och sälj-/marknadsföringteamet sitter och ett mindre administrationskontor i Dubai för redovisning och supporttjänster. Bolaget har vidare ett stort team med support och ”content production” specialister i Manila.


Manilateamet arbetar med att producera hotellprofiler och annan ”content” till Bolaget och kommer att leverera 24/7 ”travel concierge” tjänster for betalande medlemmar. Läs mer om Bolagets verksamhet på sid. 7 i memorandumet

Arbetet med utveckling och innehåll på de digitala plattformarna, iOS App och Webb, fortlöper. Bolaget, vars plattform nu är lanserad, har i dagsläget ca 10 000 hotell att erbjuda. Nästa steg i den digitala utvecklingen är fortsatt förbättring av teknik och innehåll på plattformarna tills dess att Bolaget etablerat en kommersiell verksamhet. En Android version av appen förväntas lanseras innan utgången av 2018 och ett flerspråksval under 2019. Bolaget avser i ett senare skede vidareutveckla ett blockchainbaserat boknings- och betalningssystem, skapat för att förenkla och sänka kostnaderna för hotellägare och hotellgäster vid reservationer, bokningar och betalningar.

Adress
Suite 48 88-90 Hatton Garden
London UK
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2018-08-02 - 2018-09-14
Avstämningsdag
Lista
Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Värdering
23,8 Mkr
Emissionsbelopp
7,4 Mkr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
0.8000 kr
Minsta antal att teckna
4000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
9300000
Hemsida:
www.hotelinsider.com