Verksamhet, DividendSweden

Dividend Sweden – utdelningsbolaget

Dividend Sweden investerar i listade mindre företag och bistår dessa bolag med olika finansieringslösningar, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig avkastning till sina aktieägare via utdelningar. Dividend Sweden arbetar aktivt med att utveckla de bolag man investerar i för att skapa en långsiktigt bra avkastning, samtidigt som bolagen utvecklas och växer.

En viktig del av Dividend Swedens verksamhet är att hjälpa bolag att genomföra ägarspridningar. Genom att Dividend delar ut aktier till sina aktieägare erhåller dessa utdelningar av spännande bolag samtidigt som bolagen erhåller fler intresserade aktieägare. Sedan noteringen av Dividends aktie i mars 2016 har Dividend genomfört 14 utdelningar, i aktier och kontanter, uppgående till totalt ca 38 MSEK, motsvarande ca 3,80 kr per aktie, justerat för emission och omvänd split.  

Adress
Kungsgatan 24
111 35 Stockholm
Likviddag
Enligt avräkningsnota
Period
2019-03-29 - 2019-04-15
Avstämningsdag
Lista
Nordic MTF
Värdering
54 Mkr
Emissionsbelopp
21,9 MKr
Fondkommissionär
Eminova
Teckningskurs
2 kr
Minsta antal att teckna
1000
Typ av underliggande
Aktier
Max. antal emitterade i emissionen
10 959 345
Hemsida:
www.dividendsweden.se